Ikaalisten Ambulanssipalvelu Oy toiminut vuosia yhteistyössä Ikaalisten kaupungin ja Hämeenkyrön kunnan kanssa

Ikaalisten Ambulanssipalvelu Oy on toiminut jo vuosia yhteistyössä Ikaalisten kaupungin ja Hämeenkyrön kunnan kanssa.

Yksi tämän yhteistyön muodoista on vuonna 2006 aloitettu terveyskeskuksien vuodeosastojen hyödyntäminen potilaiden ensisijaisena hoitopaikkana myös yöaikaan. Tämä tarkoittaa sitä, että ensihoito voi lääkäriä konsultoimalla kuljettaa potilaan suoraan vuodeosastolle myös päivystysajan ulkopuolella lääkärin antamin hoito-ohjein, mikäli potilaan vaiva ei vaadi välitöntä lääkärin arviota, mutta potilas ei myöskään pärjää sairastumisen vuoksi kotona.

Yleensä lääkäri arvioi potilaan voinnin vuodeosastolla seuraavana päivänä. Tällä toimintatavalla ehkäistään Acutan päivystyksen ruuhkautumista, vältetään potilaan turhaa siirtelyä ja säästetään resursseja.