Etujärjestelmän bonus-palkkiot 2015

Ikaalisten Ambulanssipalvelu Oy jatkaa myös vuonna 2015 käytäntöään palkita työntekijöitä rahallisilla bonuksilla. Tänä vuonna on varattu etujärjestelmään taloudellisia resursseja bonuksien muodossa 4500 euroa. Palkkiokriteereissä pyritään aikaisempaa merkittävämpään läpinäkyvyyteen. Bonus-palkkiot jakautuvat palkittujen kesken seuraavasti: 1. 2000 euroa 2. 1500 euroa 3. 1000 euroa.

Osa-alueet mitä työnantaja seuraa bonuksia silmällä pitäen ovat seuraavat:

Osuus 40%          1. Suoriutuminen ensihoitajan työtehtävistä                    

 • -SV210-kaavakkeiden täyttö
 • -tilatietojen lähetys
 • -lähtövalmius 90 sekuntia
 • -RL-2 saavutettavuus alle 8 min A-C tehtävissä
 • -mahdollinen palaute sidosryhmiltä tai omaisilta
 • -käytettävyys työtehtäviin
 • -positiivisen työilmapiirin luominen

Osuus 25%          2. Henkilökohtaisen vastuualueen hoitaminen                

 • -aktiivisuus yhdessä sovittujen asioiden suorittamiseen
 • -yhteydenpito vastuualueparin kanssa ja työyhteisön tiedottaminen

Osuus 25%          3. Päivittäis-, viikko-, ja kk-huolloista/tehtävistä suoriutuminen

 • -asemapalvelustehtävät
 • -työvuorokoulutukset
 • -seuranta dokumentaatioasiakirjoista

Osuus 10%          4. Innovaatiot

 • -uusien työntekoa parantavien asioiden tuonti työyhteisöön
 • -uusien potilasturvallisuutta parantavien asioiden tuonti työyhteisöön

Arviointi tehdään 3 kuukauden välein ja jokaisen jakson päätteeksi tehdään työntekijäkohtainen yhteenveto.